Дэ Нэйче Консерванси (TNC) байгууллага

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

A snow leopard rests against a rock.
The elusive snow leopard TNC is working to protect snow leopards through our protected area management work. © D. Tseveenravdan

TNC байгууллагын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл:

 • Газар нутаг, усыг хамгаалах

  Тогтвортой ирээдүйн төлөө зайлшгүй хадгалан үлдээх ёстой дэлхийн хамгийн чухал экосистемийн нэг бол Монголын бэлчээр нутаг юм. Иймд МУ-ын Засгийн газар 2030 он гэхэд газар нутгийнхаа 30 хувийг хамгаалах зорилго тавьсан юм. Дэлгэрэнгүй

 • Малчдын оролцоотой байгаль хамгааллыг дэмжих

  TNC байгууллага нь малчид хамтран нөхөрлөл байгуулах явдлыг дэмжиж, мал аж ахуйд түшиглэсэн амьжиргаанд ач холбогдол өгч, улмаар тэдний байгальд ээлтэй уламжлалт мал аж ахуйн өргөн мэдлэгийг нь түгээн түгээн дэлгэрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. Дэлгэрэнгүй

 • Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх

  Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах байгальд суурилсан шийдлийн үр дүнд 2030 он гэхэд жилд 240,000 тонн хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулна. Дэлгэрэнгүй

 • Байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилтийн механизмыг хөгжүүлэх

  TNC байгууллага нь Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран "Өнө мөнхийн Монгол" байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилтийн хөтөлбөрийг санаачилсан юм. Энэхүү хөтөлбөрөөр дамжуулан байгаль орчны салбарт тогтвортой санхүүжилтийн механизм бүрдүүлэх юм. Дэлгэрэнгүй