The Nature Conservancy

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

Хүн ба байгаль зэрэгцэн сайн сайхан орших дэлхий ертөнцийн төлөө

Биологийн бүхий л төрөл зүйлс эсэн мэнд тархан хөгжих, хүн төрөлхтөн өөрсдийн сайн сайхан байдлын төлөө байгалиа хайрлан хамгаалдаг дэлхий ертөнцийг цогцлоох нь бидний эрхэм зорилго юм.

2030 он хүртэлх бидний зорилго

Уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн олон янз байдлын алдагдлыг сааруулахын тулд бид дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
 • /content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/01-CO.svg

  240M

  Бэлчээр нутаг дахь нүүрсхүчлийн хийн шингээлтийг дэмжих замаар жилд 240,000 тонн хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулна.

 • /content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/02-Water.svg

  2,2M

  Дэлгэрмөрөн голын 2,200 км сав газрыг хамгаална.

 • /content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/03-Law.svg

  14C

  Биологийн олон янз байдлын хувьд чухал ач холбогдолтой 14 сая га газрыг хуулийн зохицуулалтын дагуу тусгай хамгаалалтад авахад дэмжлэг үзүүлнэ.

 • /content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/04-Partner.svg

  10C

  10 сая га бэлчээр нутгийн менежментийг Нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор сайжруулна.

 • /content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/05-Nature.svg

  10C

  10 сая га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авч, унаган төрхөөр нь хамгаалан авч үлдэнэ.

 • /content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/07-People.svg

  300

  Байгаль хамгааллын 300 нөхөрлөлийн 15,000 иргэнийг бэлчээр нутгаа хамгаалж, менежментэд оролцох эрхээ эдлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ.

Мэдээ мэдээлэл