Мэдээллийн булан

Мэдээ, нийтлэл

Mongolian herder on the grasslands.
Way of life A young boy on horseback minding a herd of goats in eastern Mongolia’s Tosonhulstai Nature Reserve. © Nick Hall

aggregationmobilefiltertitle

By Topic

[{"title":"Малчид нөхөрлөл байгуулж, цаг уурын хүндрэлийг хохирол багатай туулж байна","description":"Монгол Улс сүүлийн 50 жил тохиогоогүй зудын гамшигт өртөж, 3.9 сая гаруй мал хорогдоод байна. Хэдий тийм ч зарим малчид \"Нөхөрлөл\"-ийн хүчээр цаг уурын хүндрэлийг хохирол багатай туулж байна.","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/our-insights/news-and-stories/malchid-nuhurlul-baiguulj/","target":"_self","desktopImageCrop":"left-top","mobileImageCrop":"left-top","pageImageAlt":"2024 оны 2-р сарын байдлаар орон даяар их хэмжээний цас орж, нутгийн 80 хувьд нь цасан бүрхүүл тогтсон. 13 сумын 58 суманд өвөлжилт хүндэрч, зуд тохиолдов. ","readTimeMinutes":"2","articleDate":"3-р сар 13, 2024","contentTypeTag":"Success","geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"topicTag":["women and nature","conservation work"],"placesWeProtectTag":[],"businesstags":["Mongolia","Asia Pacific"],"businesstags_ids":["tnc:business-group/asia-pacific/mongolia","tnc:business-group/asia-pacific"],"pageImage":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/herder-household-in-dzud.JPG?crop=0%2C0%2C2100%2C1575&wid=300&hei=225&scl=7.0","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/herder-household-in-dzud.JPG?crop=0%2C0%2C2100%2C1575&wid=300&hei=225&scl=7.0","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/herder-household-in-dzud.JPG?crop=0%2C0%2C2100%2C1575&wid=800&hei=600&scl=2.625","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/herder-household-in-dzud.JPG?crop=0%2C0%2C2100%2C1575&wid=800&hei=600&scl=2.625","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/herder-household-in-dzud.JPG?crop=0%2C0%2C2100%2C1575&wid=600&hei=450&scl=3.5","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/herder-household-in-dzud.JPG?crop=0%2C0%2C2100%2C1575&wid=800&hei=600&scl=2.625","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/herder-household-in-dzud.JPG?crop=0%2C0%2C2100%2C1575&wid=1600&hei=1200&scl=1.3125"}},{"title":"Мянгат биш ч саятан малчин","description":"Монгол Улсад бэлчээрийн доройтол хүрээгээ тэлэхийн хэрээр малчид байгальд ээлтэй, хариуцлагатай хандлага руу шилжин малын тоо толгойгоо зохистой хэмжээнд барьж, ашиг орлогоо нэмэх арга эрэлхийлж байна","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/our-insights/news-and-stories/from-pastoral-pursuits-to-prosperity/","target":"_self","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","pageImageAlt":"Нөхөрлөлийн гишүүд гар урлал эрхэлж буй нь","readTimeMinutes":"3","articleDate":"2-р сар 15, 2024","contentTypeTag":"Content","geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"topicTag":["people and nature","community conservation","conservation work","local communities"],"placesWeProtectTag":[],"businesstags":["Mongolia","Asia Pacific"],"businesstags_ids":["tnc:business-group/asia-pacific/mongolia","tnc:business-group/asia-pacific"],"pageImage":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/from-pastrol-pursuits-to-prosperity.jpg?crop=83%2C0%2C1333%2C1000&wid=300&hei=225&scl=4.444444444444445","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/from-pastrol-pursuits-to-prosperity.jpg?crop=83%2C0%2C1333%2C1000&wid=300&hei=225&scl=4.444444444444445","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/from-pastrol-pursuits-to-prosperity.jpg?crop=83%2C0%2C1333%2C1000&wid=800&hei=600&scl=1.6666666666666667","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/from-pastrol-pursuits-to-prosperity.jpg?crop=83%2C0%2C1333%2C1000&wid=800&hei=600&scl=1.6666666666666667","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/from-pastrol-pursuits-to-prosperity.jpg?crop=83%2C0%2C1333%2C1000&wid=600&hei=450&scl=2.2222222222222223","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/from-pastrol-pursuits-to-prosperity.jpg?crop=83%2C0%2C1333%2C1000&wid=800&hei=600&scl=1.6666666666666667","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/from-pastrol-pursuits-to-prosperity.jpg?crop=83%2C0%2C1333%2C1000&wid=1600&hei=1200&scl=0.8333333333333334"}},{"title":"Байгаль хамгаалах хамгийн дээд хэлбэр нь газар нутгийг тусгай хамгаалалтад авах юм","description":"Тусгай хамгаалалтай газрын талаарх ойлголт, түүнд тогтвортой санхүүжилт яагаад чухал болох талаарх ШУ-ны доктор Б.Оюунгэрэлтэй хийсэн ярилцлага","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/our-insights/news-and-stories/designating-land-is-highest-form/","target":"_self","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","pageImageAlt":"Beautiful mountains and lake","readTimeMinutes":"3","articleDate":"2-р сар 05, 2024","contentTypeTag":"Interview","geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"topicTag":["land conservation","conservation work"],"placesWeProtectTag":[],"businesstags":["Mongolia","Asia Pacific"],"businesstags_ids":["tnc:business-group/asia-pacific/mongolia","tnc:business-group/asia-pacific"],"pageImage":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/mongolian-landscape.jpg?crop=753%2C0%2C1868%2C1401&wid=300&hei=225&scl=6.226666666666667","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/mongolian-landscape.jpg?crop=753%2C0%2C1868%2C1401&wid=300&hei=225&scl=6.226666666666667","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/mongolian-landscape.jpg?crop=753%2C0%2C1868%2C1401&wid=800&hei=600&scl=2.335","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/mongolian-landscape.jpg?crop=753%2C0%2C1868%2C1401&wid=800&hei=600&scl=2.335","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/mongolian-landscape.jpg?crop=753%2C0%2C1868%2C1401&wid=600&hei=450&scl=3.1133333333333333","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/mongolian-landscape.jpg?crop=753%2C0%2C1868%2C1401&wid=800&hei=600&scl=2.335","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/mongolian-landscape.jpg?crop=753%2C0%2C1868%2C1401&wid=1600&hei=1200&scl=1.1675"}},{"title":"Монгол Улсад байгаль хамгааллын итгэлцлийн сан байгуулна ","description":"Байгаль хамгааллын салбарын тогтвортой санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх, мөн байгаль хамгааллын урт хугацааны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Байгаль хамгааллын итгэлцлийн сан байгуулагдана.","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/our-insights/news-and-stories/conservation-trust-fund-mongolia/","target":"_self","desktopImageCrop":"center-bottom","mobileImageCrop":"left-top","pageImageAlt":"Монгол улсад байгаль хамгааллын итгэлцлийн сан байгуулагдана.","readTimeMinutes":"2","articleDate":"7-р сар 10, 2023","contentTypeTag":"Press Release","geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"topicTag":["conservation funding","conservation finance","conservation work"],"placesWeProtectTag":[],"businesstags":["Mongolia","Asia Pacific"],"businesstags_ids":["tnc:business-group/asia-pacific/mongolia","tnc:business-group/asia-pacific"],"pageImage":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/announcement-CTF.jpg?crop=0%2C0%2C1421%2C1066&wid=300&hei=225&scl=4.737777777777778","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/announcement-CTF.jpg?crop=89%2C0%2C1421%2C1066&wid=300&hei=225&scl=4.737777777777778","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/announcement-CTF.jpg?crop=89%2C0%2C1421%2C1066&wid=800&hei=600&scl=1.7766666666666666","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/announcement-CTF.jpg?crop=89%2C0%2C1421%2C1066&wid=800&hei=600&scl=1.7766666666666666","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/announcement-CTF.jpg?crop=0%2C0%2C1421%2C1066&wid=600&hei=450&scl=2.368888888888889","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/announcement-CTF.jpg?crop=89%2C0%2C1421%2C1066&wid=800&hei=600&scl=1.7766666666666666","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/announcement-CTF.jpg?crop=89%2C0%2C1421%2C1066&wid=1600&hei=1200&scl=0.8883333333333333"}},{"title":"Манай улс байгаль хамгааллын тогтвортой санхүүжилтийн механизмыг бүрдүүлнэ","description":"Өнө мөнхийн Монгол хөтөлбөр нь манай улсын нутаг дэвсгэрийн 30 хувийг хамгаалж, байгаль хамгаалах үйлсэд нутгийн иргэдийг татан оролцуулж тэдний тогтвортой амьжиргааг дэмжих юм.","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/our-insights/news-and-stories/mongolia-will-secure-enduring-conservation/","target":"_self","desktopImageCrop":"left-top","mobileImageCrop":"left-top","pageImageAlt":"Нийт газар нутгийнхаа 30 хувийг тусгай хамгаалалтад авахад тус хөтөлбөр дэмжлэг үзүүлнэ","readTimeMinutes":"2","articleDate":"3-р сар 30, 2023","contentTypeTag":"Press Release","geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"topicTag":["conference","events","activities","conservation funding","conservation finance","conservation work"],"placesWeProtectTag":[],"businesstags":["Mongolia","Asia Pacific"],"businesstags_ids":["tnc:business-group/asia-pacific/mongolia","tnc:business-group/asia-pacific"],"pageImage":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/pfp-kick-off.jpeg?crop=0%2C0%2C1077%2C808&wid=300&hei=225&scl=3.591111111111111","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/pfp-kick-off.jpeg?crop=0%2C0%2C1077%2C808&wid=300&hei=225&scl=3.591111111111111","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/pfp-kick-off.jpeg?crop=0%2C0%2C1077%2C808&wid=800&hei=600&scl=1.3466666666666667","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/pfp-kick-off.jpeg?crop=0%2C0%2C1077%2C808&wid=800&hei=600&scl=1.3466666666666667","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/pfp-kick-off.jpeg?crop=0%2C0%2C1077%2C808&wid=600&hei=450&scl=1.7955555555555556","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/pfp-kick-off.jpeg?crop=0%2C0%2C1077%2C808&wid=800&hei=600&scl=1.3466666666666667","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/pfp-kick-off.jpeg?crop=0%2C0%2C1077%2C808&wid=1600&hei=1200&scl=0.6733333333333333"}}]

Үр дүн илэрцгүй