Hedgehog on a dune at sunset.
Hedgehog Long-eared hedgehog (Hemiechinus auritus) on dune bordering the Gobi Desert at sunset. Mongolia. © Klein & Hubert/Nature Picture Library

Байгалиа хамгаалах таны оролцоо

Уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн олон янз байдлын доройтлыг бууруулахад бид хамтдаа яг одоо тэмцэх хэрэгтэй. Хүн ба байгаль зэрэгцэн хөгжих дэлхий ертөнцийг бүтээх үйлсэд өөрийн хувь нэмрээ оруулаарай.