Мэдээллийн булан

Судалгаа, тайлан

Khyargas Lake, Mongolia.
Khyargas Lake A salt lake in Khyargas district, Uvs Province, Western Mongolia. © Bayar Balgantseren

Бидний судалгаанд хувь нэмрээ оруулсан хамтрагч байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачид, хандивлагч нартаа гүнээ талархал илэрхийлье.

Уур амьсгалын өөрчлөлт, усны аюулгүй байдал, биологийн олон янз байдлын алдагдал зэрэг байгаль орчны хамгийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх бидний сүүлийн үеийн судалгаа, тайлан, бодит шийдлүүдтэй танилцана уу.

Шинжлэх ухааны судалгаа, үнэлгээ

 • Хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх нь

  .pdf

  "Монгол орны Хангай, Хөвсгөлийн экологийн бүс нутагт хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатайгаар төлөвлөх нь" тайланд тус бүс нутагт хамгаалах шаардлагатай, экологийн хувьд ач холбогдол бүхий газар нутгийг шинжлэх ухааны аргачлалаар тогтоосон болно.

  DOWNLOAD
 • Хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх нь

  .pdf

  "Монгол орны Алтайн нуруу, Их нууруудын хотгор, Нууруудын хөндийн экологийн бүс нутагт хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатайгаар төлөвлөх нь" тайланд тус бүс нутагт хамгаалах шаардлагатай, экологийн хувьд ач холбогдол бүхий газар нутгийг шинжлэх ухааны аргачлалаар тогтоосон болно.

  DOWNLOAD
 • Хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх нь

  .pdf

  "Монгол орны говийн экологийн бүс нутагт хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатайгаар төлөвлөх нь" тайланд тус бүс нутагт хамгаалах шаардлагатай, экологийн хувьд ач холбогдол бүхий газар нутгийг шинжлэх ухааны аргачлалаар тогтоосон болно.

  DOWNLOAD
 • Хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх нь

  .pdf

  "Монгол орны хээрийн экологийн бүс нутагт хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатайгаар төлөвлөх нь" тайланд тус бүс нутагт хамгаалах шаардлагатай, экологийн хувьд ач холбогдол бүхий газар нутгийг шинжлэх ухааны аргачлалаар тогтоосон болно.

  DOWNLOAD