Starry night over the Mongolian Gobi Desert.
Starry night over the Mongolian Gobi Desert. © Erdenebulgan Battsengel

Хүн байгальтайгаа зохицон амьдарч, зэрэгцэн хөгжих дэлхий ертөнцийн төлөөх олон улсын, ашгийн бус байгаль хамгааллын байгууллага

1951 онд Америкийн Нэгдсэн Улсад үүсгэн байгуулагдсан Дэ Нэйче консерванси байгууллага нь байгаль орчны доройтол, сорилтод байгальд суурилсан шийдлүүдийг бий болгох шинжлэх ухаанд тулгуурласан арга барилаар зургаан тивийн 70 гаруй улс оронд үйл ажиллагаа явуулдаг. Дэ Нэйче Консерванси Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь 2008 оноос хойш байгаль хамгаалах чиглэлийн төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Шинжлэх ухаан, хамтын ажиллагаанд суурилсан эхлэл

Тэргүүлэх эрдэмтэн судлаачид, иргэд, салбарын манлайлагчид нарын байгалиа хайрлан хамгаалах нэгдсэн үзэл санаан дор TNC байгууллагын үйл ажиллагаа эхэлсэн түүхтэй. TNC байгууллагын Монгол дахь үйл ажиллагаа 16 жилийн өмнөөс эхэлсэн юм. Бид өнөөг хүртэл байгаль хамгааллын чиглэлд хийж бүтээсэн ажил үйл, түүхээрээ бахархдаг.

An eternal vision for nature A winding stream meanders through the grasslands of northeastern Mongolia. © Bayar Balgantseren