Snow capped trees during winter in Mongolia.
Баянзүрх сум Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сум дахь хүлэрт намаг © TNC

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах байгальд суурилсан шийдэл

Монгол улс газар нутгийн хэмжээгээрээ дэлхийд 18-рт ордог. Энэхүү өргөн уудам нутаг, унаган байгаль нь өөрөө хүлэмжийн хийг бууруулах болон эдийн засгийн чадавхи өндөртэй баялаг юм. Бид орон нутгийн иргэдийг өнөөгийн болон ирээдүйд учирч болох уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд дасан зохицож, даван туулахад нь тусладаг.