Бидний тухай

Манай хамт олон

Бидний хамт олон
Манай хамт олон Бид байгаль хамгаалах үйлсэд хүчин зүтгэдэг. © Б.Баянжаргал/TNC
[{"title":"A.Эрдэнэчимэг","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/erdenechimeg-avidsuren/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Erdenechimeg.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"А.Эрдэнэчимэг нь 2023 оноос TNC байгууллагын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газарт Уур амьсгалын төслийн зохицуулагчаар ажиллаж байна.","jobTitle":"Уур амьсгалын төслийн зохицуулагч","headshotAltText":"А.Эрдэнэчимэг ","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"А.Эрдэнэчимэг ","bioLastName":"А.","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Erdenechimeg.jpg?crop=0%2C0%2C2029%2C2029&wid=600&hei=600&scl=3.381666666666667","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Erdenechimeg.jpg?crop=0%2C0%2C2029%2C2029&wid=600&hei=600&scl=3.381666666666667","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Erdenechimeg.jpg?crop=0%2C0%2C2029%2C2029&wid=600&hei=600&scl=3.381666666666667","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Erdenechimeg.jpg?crop=0%2C0%2C2029%2C2029&wid=600&hei=600&scl=3.381666666666667","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Erdenechimeg.jpg?crop=0%2C0%2C2029%2C2029&wid=1200&hei=1200&scl=1.6908333333333334","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Erdenechimeg.jpg?crop=0%2C0%2C2029%2C2029&wid=600&hei=600&scl=3.381666666666667","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Erdenechimeg.jpg?crop=0%2C0%2C2029%2C2029&wid=1200&hei=1200&scl=1.6908333333333334"}},{"title":"А.Уянга","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/uyanga-ariya/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Uyanga.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"А.Уянга нь “Дэ Нэйче Консерванси” байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Байгаль хамгаалах төслийн удирдагчаар 2019 оноос хойш ажиллаж байна.","jobTitle":"Байгаль хамгаалал төслийн удирдагч","headshotAltText":"А.Уянга","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"А.Уянга","bioLastName":"А","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":[],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Uyanga.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Uyanga.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Uyanga.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Uyanga.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Uyanga.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Uyanga.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Uyanga.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Б.Балжням ","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/baljnyam-batjargal/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Balj.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Б.Балжням нь Нутгийн Иргэдийн Манлайлсан Байгаль Хамгаалал төслийн Байгалийн Нөөцийн Менежмент Хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.","jobTitle":"Байгалийн нөөцийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн ","headshotAltText":"Б.Балжням ","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Б.Балжням ","bioLastName":"Б. ","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":[],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Balj.jpg?crop=17%2C0%2C1200%2C1200&wid=600&hei=600&scl=2.0","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Balj.jpg?crop=17%2C0%2C1200%2C1200&wid=600&hei=600&scl=2.0","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Balj.jpg?crop=17%2C0%2C1200%2C1200&wid=600&hei=600&scl=2.0","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Balj.jpg?crop=17%2C0%2C1200%2C1200&wid=600&hei=600&scl=2.0","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Balj.jpg?crop=17%2C0%2C1200%2C1200&wid=1200&hei=1200&scl=1.0","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Balj.jpg?crop=17%2C0%2C1200%2C1200&wid=600&hei=600&scl=2.0","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Balj.jpg?crop=17%2C0%2C1200%2C1200&wid=1200&hei=1200&scl=1.0"}},{"title":"Б.Ганхуяг","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/gankhuyag-balbar/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Gankhuyag.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Б.Ганхуяг нь Дэ Нэйчэ Консерванси (TNC) байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт “Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал” төслийн Нутгийн иргэдийн хөгжлийн мэргэжилтнээр ажиллаж байна. ","jobTitle":"“Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал” төслийн Нутгийн иргэдийн хөгжлийн мэргэжилтэн","headshotAltText":"Б.Ганхуяг, “Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал” төслийн Нутгийн иргэдийн хөгжлийн мэргэжилтэн","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Б.Ганхуяг","bioLastName":"Б ","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Gankhuyag.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Gankhuyag.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Gankhuyag.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Gankhuyag.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Gankhuyag.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Gankhuyag.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Gankhuyag.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Б.Долгор","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/dolgor-byambadorj/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Dolgormaa.jpg ","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Б.Долгор нь Дэ Нэйче Консерванси байгууллагын “Уур амьсгалын нөлөөг бууруулах байгальд суурилсан шийдэл” болон “Нутгийн иргэдийн манлайлсан бэлчээрийн менежментийн загвар” зэрэг ТЭЗҮ-ийн төслүүдийн төслийн ажилтны үүргийг гүйцэтгэдэг. ","jobTitle":"Уур амьсгалын нөлөөг бууруулах байгальд суурилсан шийдэл төслийн мэргэжилтэн","headshotAltText":"Б.Долгор, Уур амьсгалын нөлөөг бууруулах байгальд суурилсан шийдэл төслийн мэргэжилтэн","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Б.Долгор","bioLastName":"Б ","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Dolgormaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Dolgormaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Dolgormaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Dolgormaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Dolgormaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Dolgormaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Dolgormaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Б.Мөнхжаргал","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/munkhjargal-bayarlkhagva/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhjargal.jpg ","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Б.Мөнхжаргал нь “Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал” төслийн Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн юм.","jobTitle":"“Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал” төслийн Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн","headshotAltText":"Б.Мөнхжаргал, “Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал” төслийн Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Б.Мөнхжаргал ","bioLastName":"Б ","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhjargal.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhjargal.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhjargal.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhjargal.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhjargal.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhjargal.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhjargal.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Б.Мөнхтуяа","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/munkhtuya-badmaavanchin/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhtuya.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Б.Мөнхтуяа нь 2023 оноос хойш TNC байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт Нягтлан бодогчоор ажиллаж байна.","jobTitle":"Нягтлан бодогч","headshotAltText":"Б. Мөнхтуяа","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Б.Мөнхтуяа","bioLastName":"Б","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":[],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhtuya.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhtuya.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhtuya.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhtuya.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhtuya.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhtuya.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhtuya.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Б.Оюунмөнх","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/oyunmunkh-byambaa/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyunmunkh.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Б.Оюунмөнх нь 2023 оноос хойш Дэ Нэйче Консерванси Монгол дахь Төлөөлөгчийн Газарт Цэнгэг ус хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.","jobTitle":"Цэнгэг ус хариуцсан мэргэжилтэн ","headshotAltText":"Б.Оюунмөнх, Цэнгэг ус хариуцсан мэргэжилтэн ","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Б.Оюунмөнх","bioLastName":"Б ","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyunmunkh.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyunmunkh.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyunmunkh.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyunmunkh.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyunmunkh.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyunmunkh.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyunmunkh.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Б.Оюунтүлхүүр","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/oyuntulkhuur-bandi/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyuntulkhuur.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Б.Оюунтүлхүүр нь 2023 оны нэгдүгээр сараас эхлэн Дэ Нэйче Консерванси байгууллагын “Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилтийн хөтөлбөрийн Байгаль хамгааллын төлөвлөлт хариуцсан зөвлөхөөр ажиллаж байна.","jobTitle":"“Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилтийн хөтөлбөрийн Байгаль хамгааллын төлөвлөлт хариуцсан зөвлөх","headshotAltText":"Б.Оюунтүлхүүр","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Б.Оюунтүлхүүр","bioLastName":"Б. ","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyuntulkhuur.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyuntulkhuur.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyuntulkhuur.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyuntulkhuur.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyuntulkhuur.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyuntulkhuur.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Oyuntulkhuur.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Б.Улсболд","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/ulsbold-battulga/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ulsbold.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Б.Улсболд нь Дэ Нэйче Консерванси (TNC) олон улсын байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Гэрээний мэргэжилтэн юм.","jobTitle":"“Дэ Нэйче Консерванси” олон улсын байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Гэрээний мэргэжилтэн","headshotAltText":"Б.Улсболд","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Б.Улсболд","bioLastName":"Б ","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ulsbold.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ulsbold.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ulsbold.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ulsbold.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ulsbold.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ulsbold.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ulsbold.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Г.Мөнхзул","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/munkhzul-ganbaatar/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhzul.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Г.Мөнхзул нь “Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилт хөтөлбөрийн Арга хэмжээний зөвлөхөөр 2023 оноос хойш ажиллаж байна.","jobTitle":"“Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилт хөтөлбөрийн Арга хэмжээ хариуцсан зөвлөх ","headshotAltText":"Г.Мөнхзул","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Г.Мөнхзул","bioLastName":"Г","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhzul.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhzul.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhzul.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhzul.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhzul.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhzul.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhzul.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Г.Пүрэвбаатар","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/purevbaatar-ganbold/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Purevbaatar.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Г.Пүрэвбаатар нь “Дэ Нэйче Консерванси” (TNC) байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Өгөгдөл, Газарзүйн мэдээллийн системийн ажилтнаар ажилладаг.","jobTitle":"Газарзүйн мэдээллийн системийн мэргэжилтэн","headshotAltText":"Г. Пүрэвбаатар","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Г.Пүрэвбаатар","bioLastName":"Г","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":[],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Purevbaatar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Purevbaatar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Purevbaatar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Purevbaatar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Purevbaatar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Purevbaatar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Purevbaatar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Д.Байгалмаа","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/baigalmaa-dembereldash/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baigalmaa.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Д.Байгалмаа 2021 оны 10 дугаар сард TNC байгууллагын Ёс зүй, комплайнсын багын гүшүүн болсон бөгөөд Ази Номхон далайн бүсийн анхны Ёс зүй, комплайнс хариуцсан захирлаар ажиллаж байна.","jobTitle":"“Дэ Нэйче Консерванси” байгууллагын Ёс зүй, комплайнс хариуцсан Ази Номхон далайн бүсийн захирал","headshotAltText":"Д.Байгалмаа","isPersonFeatured":"no","bioFirstName":"Д.Байгалмаа","bioLastName":"Д.","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":[],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baigalmaa.jpg?crop=47%2C0%2C1205%2C1206&wid=600&hei=600&scl=2.01","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baigalmaa.jpg?crop=47%2C0%2C1205%2C1206&wid=600&hei=600&scl=2.01","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baigalmaa.jpg?crop=47%2C0%2C1205%2C1206&wid=600&hei=600&scl=2.01","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baigalmaa.jpg?crop=47%2C0%2C1205%2C1206&wid=600&hei=600&scl=2.01","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baigalmaa.jpg?crop=47%2C0%2C1205%2C1206&wid=1200&hei=1200&scl=1.005","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baigalmaa.jpg?crop=47%2C0%2C1205%2C1206&wid=600&hei=600&scl=2.01","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baigalmaa.jpg?crop=47%2C0%2C1205%2C1206&wid=1200&hei=1200&scl=1.005"}},{"title":"Д.Галбадрах","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/galbadrah-davaa/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/Galaa-Davaa.jpg","desktopImageCrop":"left-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Д.Галбадрах нь “Дэ Нэйче Консерванси” (TNC) байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын захирлын албыг хашдаг.","jobTitle":"“Дэ Нэйче Консерванси” олон улсын байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын захирал","headshotAltText":"Д.Галбадрах, ТNC байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын захирал","isPersonFeatured":"yes","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Галбадрах","bioLastName":"Даваа","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/galaa-davaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/galaa-davaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/galaa-davaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/galaa-davaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/galaa-davaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/galaa-davaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/galaa-davaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Д.Ерөө ","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/yeruu-dashzeveg/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Yeruu.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Д.Ерөө нь Дэ Нэйче Консерванси байгууллагад Хүний нөөцийн менежерийн ажил үүргийг гүйцэтгэдэг.","jobTitle":"Дэ Нэйче Консерванси Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Хүний нөөцийн менежер","headshotAltText":"Д.Ерөө ","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Д.Ерөө ","bioLastName":"Д. ","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Yeruu.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Yeruu.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Yeruu.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Yeruu.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Yeruu.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Yeruu.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Yeruu.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Л.Баярмаа","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/bayarmaa-losol/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Bayarmaa.jpg ","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Л.Баярмаа нь Дэ Нэйче Консерванси (TNC) байгууллагад “Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилт” хөтөлбөрийн Төслийн зохицуулагчаар 2022 оноос хойш ажиллаж байна.","jobTitle":"“Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилтийн хөтөлбөрийн Төслийн зохицуулагч","headshotAltText":"Л.Баярмаа, Төслийн зохицуулагч","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Л.Баярмаа","bioLastName":"Л","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Bayarmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Bayarmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Bayarmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Bayarmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Bayarmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Bayarmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Bayarmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"М.Ариунтунгалаг","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/ariuntungalag-mendsaikhan/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/ariuntungalag-mendsaikhan.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"М.Ариунтунгалаг нь Дэ Нэйче Консерванси байгууллагын “Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал” төслийн Нийгмийн судлаачаар 2023 оны 6-р сараас эхлэн ажиллаж байна.","jobTitle":"\"Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал” төслийн Нийгмийн судлаач","headshotAltText":"\"Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал” төслийн Нийгмийн судлаач","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"М.Ариунтунгалаг","bioLastName":"М","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/ariuntungalag-mendsaikhan.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/ariuntungalag-mendsaikhan.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/ariuntungalag-mendsaikhan.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/ariuntungalag-mendsaikhan.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/ariuntungalag-mendsaikhan.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/ariuntungalag-mendsaikhan.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/ariuntungalag-mendsaikhan.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Н.Нарангэрэл","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/narangerel-naranpurev/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Narangerel.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Н.Нарангэрэл нь Байгалийн нөөцийн менежментийн зөвлөх юм.","jobTitle":"Байгалийн нөөцийн менежментийн зөвлөх","headshotAltText":"Н.Нарангэрэл","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Нарангэрэл","bioLastName":"Наранпүрэв","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":[],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Narangerel.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Narangerel.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Narangerel.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Narangerel.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Narangerel.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Narangerel.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Narangerel.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"О.Энхтуяа","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/enkhtuya-oidov/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/hong-kong/hong-kong-staff/18_WOPA120207_D006.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"О.Энхтуяа нь “Дэ Нэйче Консерванси” олон улсын байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Хүндэт зөвлөх юм.","jobTitle":"“Дэ Нэйче Консерванси” олон улсын байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Хүндэт зөвлөх","headshotAltText":" О.Энхтуяа","isPersonFeatured":"yes","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"О.Энхтуяа","bioLastName":"О. ","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/hong-kong/hong-kong-staff/18_WOPA120207_D006.jpg?crop=0%2C22%2C285%2C285&wid=600&hei=600&scl=0.475","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/hong-kong/hong-kong-staff/18_WOPA120207_D006.jpg?crop=0%2C22%2C285%2C285&wid=600&hei=600&scl=0.475","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/hong-kong/hong-kong-staff/18_WOPA120207_D006.jpg?crop=0%2C22%2C285%2C285&wid=600&hei=600&scl=0.475","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/hong-kong/hong-kong-staff/18_WOPA120207_D006.jpg?crop=0%2C22%2C285%2C285&wid=600&hei=600&scl=0.475","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/hong-kong/hong-kong-staff/18_WOPA120207_D006.jpg?crop=0%2C22%2C285%2C285&wid=1200&hei=1200&scl=0.2375","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/hong-kong/hong-kong-staff/18_WOPA120207_D006.jpg?crop=0%2C22%2C285%2C285&wid=600&hei=600&scl=0.475","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/hong-kong/hong-kong-staff/18_WOPA120207_D006.jpg?crop=0%2C22%2C285%2C285&wid=1200&hei=1200&scl=0.2375"}},{"title":"С.Сүмжидмаа","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/sumjidmaa-sainnemekh/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Sumjidmaa.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"С.Сүмжидмаа нь Дэ Нэйче Консерванси байгууллагад Бэлчээрийн менежментийн мэргэжилтэн албан тушаалыг хашдаг.","jobTitle":"Бэлчээрийн менежментийн мэргэжилтэн","headshotAltText":"С.Сүмжидмаа, Бэлчээрийн менежментийн мэргэжилтэн","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"С.Сүмжидмаа","bioLastName":"C","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Sumjidmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Sumjidmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Sumjidmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Sumjidmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Sumjidmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Sumjidmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Sumjidmaa.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Х.Мөнх-Оргил","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/munkh-orgil-khurelchudur/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkh-Orgil.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Х.Мөнх – Оргил нь “Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилт төслийн Нутгийн иргэдийн асуудал хариуцсан зохицуулагч юм.","jobTitle":"“Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилт төслийн Нутгийн иргэдийн асуудал хариуцсан зохицуулагч","headshotAltText":"Х.Мөнх – Оргил, “Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилт төслийн Нутгийн иргэдийн асуудал хариуцсан зохицуулагч","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Х.Мөнх-Оргил","bioLastName":"Х ","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkh-Orgil.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkh-Orgil.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkh-Orgil.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkh-Orgil.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkh-Orgil.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkh-Orgil.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkh-Orgil.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Ц.Мөнхбаяр","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/munkhbayar-tsedevsuren/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhbayar.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Ц.Мөнхбаяр нь “Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилтийн хөтөлбөрийн захирлын алба хашдаг.","jobTitle":"“Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилт хөтөлбөрийн захирал","headshotAltText":"Ц.Мөнхбаяр, “Өнө мөнхийн Монгол” байгаль хамгааллын байнгын санхүүжилтийн хөтөлбөрийн захирал","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Ц.Мөнхбаяр ","bioLastName":"Ц","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":["Mongolia","Asia Pacific"],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhbayar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhbayar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhbayar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhbayar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhbayar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhbayar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Munkhbayar.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Э.Анхбаяр","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/ankhbayar-enkhbold/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ankhbayar_Enkhbold.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Э.Анхбаяр нь 2018 оноос “Дэ Нэйче Консерванси” байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт Байгаль хамгаалал төслийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” хариуцсан мэргэжлээр ажиллаж байна.","jobTitle":"Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн","headshotAltText":"Э.Анхбаяр ","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Э.Анхбаяр ","bioLastName":"Э","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":[],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ankhbayar_Enkhbold.jpg?crop=82%2C0%2C3448%2C3448&wid=600&hei=600&scl=5.746666666666667","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ankhbayar_Enkhbold.jpg?crop=82%2C0%2C3448%2C3448&wid=600&hei=600&scl=5.746666666666667","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ankhbayar_Enkhbold.jpg?crop=82%2C0%2C3448%2C3448&wid=600&hei=600&scl=5.746666666666667","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ankhbayar_Enkhbold.jpg?crop=82%2C0%2C3448%2C3448&wid=600&hei=600&scl=5.746666666666667","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ankhbayar_Enkhbold.jpg?crop=82%2C0%2C3448%2C3448&wid=1200&hei=1200&scl=2.8733333333333335","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ankhbayar_Enkhbold.jpg?crop=82%2C0%2C3448%2C3448&wid=600&hei=600&scl=5.746666666666667","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Ankhbayar_Enkhbold.jpg?crop=82%2C0%2C3448%2C3448&wid=1200&hei=1200&scl=2.8733333333333335"}},{"title":"Э.Баасансүрэн","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/baasansuren-erdenebat/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baasansuren.jpg","desktopImageCrop":"center-middle","mobileImageCrop":"center-middle","ogDesc":"Э.Баасансүрэн нь Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал төслийн Байгалийн нөөцийн менежментийн мэргэжилтнээр ажилладаг.","jobTitle":"Нутгийн иргэд манлайлсан байгаль хамгаалал төслийн Байгалийн нөөцийн менежментийн мэргэжилтэн","headshotAltText":"Э.Баасансүрэн","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Э.Баасансүрэн","bioLastName":"Э","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":[],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baasansuren.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baasansuren.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baasansuren.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baasansuren.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baasansuren.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baasansuren.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=600&hei=600&scl=3.4133333333333336","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Baasansuren.jpg?crop=0%2C0%2C2048%2C2048&wid=1200&hei=1200&scl=1.7066666666666668"}},{"title":"Э.Төгөлдөр ","link":"https://www.tncmongolia.org/mn/who-we-are/our-people/tuguldur-enkhtsetseg/","target":"_self","ogImage":"/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Tuguldur.jpg","desktopImageCrop":"left-top","mobileImageCrop":"left-top","ogDesc":"Э.Төгөлдөр нь TNC байгууллагын “Нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалал” төслийн удирдагч юм.","jobTitle":"Нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалал төслийн удирдагч","headshotAltText":"Э.Төгөлдөр ","isPersonFeatured":"no","geoLocationCountryCode":"mng","bioFirstName":"Төгөлдөр ","bioLastName":"Энхцэцэг","peopleTag":["Mongolia Staff"],"geoLocationTag":[],"expertiseTag":[],"bioHeadshot":{"small":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Tuguldur.jpg?crop=0%2C0%2C800%2C800&wid=600&hei=600&scl=1.3333333333333333","default":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Tuguldur.jpg?crop=0%2C0%2C800%2C800&wid=600&hei=600&scl=1.3333333333333333","medium2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Tuguldur.jpg?crop=0%2C0%2C800%2C800&wid=600&hei=600&scl=1.3333333333333333","large":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Tuguldur.jpg?crop=0%2C0%2C800%2C800&wid=600&hei=600&scl=1.3333333333333333","small2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Tuguldur.jpg?crop=0%2C0%2C800%2C800&wid=1200&hei=1200&scl=0.6666666666666666","medium":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Tuguldur.jpg?crop=0%2C0%2C800%2C800&wid=600&hei=600&scl=1.3333333333333333","large2x":"https://natureconservancy-h.assetsadobe.com/is/image/content/dam/tnc/nature/en/photos/mongolia/Tuguldur.jpg?crop=0%2C0%2C800%2C800&wid=1200&hei=1200&scl=0.6666666666666666"}}] [{"countryCode":"hti","countryName":"Haiti"},{"countryCode":"mmr","countryName":"Myanmar"},{"countryCode":"png","countryName":"Papua New Guinea"},{"countryCode":"pri","countryName":"Puerto Rico"},{"countryCode":"hkg","countryName":"Hong Kong"},{"countryCode":"usa","countryName":"United States"},{"countryCode":"bol","countryName":"Bolivia"},{"countryCode":"pry","countryName":"Paraguay"},{"countryCode":"bhs","countryName":"Bahamas"},{"countryCode":"cri","countryName":"Costa Rica"},{"countryCode":"slb","countryName":"Solomon Islands"},{"countryCode":"gab","countryName":"Gabon"},{"countryCode":"mng","countryName":"Mongolia"},{"countryCode":"chn","countryName":"China"},{"countryCode":"pan","countryName":"Panama"},{"countryCode":"bra","countryName":"Brazil"},{"countryCode":"gtm","countryName":"Guatemala"},{"countryCode":"chl","countryName":"Chile"},{"countryCode":"col","countryName":"Colombia"},{"countryCode":"ecu","countryName":"Ecuador"},{"countryCode":"arg","countryName":"Argentina"},{"countryCode":"vir","countryName":"Virgin Islands"},{"countryCode":"ury","countryName":"Uruguay"},{"countryCode":"eur","countryName":"Europe"},{"countryCode":"syc","countryName":"Seychelles"},{"countryCode":"tza","countryName":"Tanzania"},{"countryCode":"blz","countryName":"Belize"},{"countryCode":"zmb","countryName":"Zambia"},{"countryCode":"ken","countryName":"Kenya"},{"countryCode":"ind","countryName":"India"},{"countryCode":"nzl","countryName":"New Zealand"},{"countryCode":"can","countryName":"Canada"},{"countryCode":"cub","countryName":"Cuba"},{"countryCode":"ven","countryName":"Venezuela"},{"countryCode":"nic","countryName":"Nicaragua"},{"countryCode":"nam","countryName":"Namibia"},{"countryCode":"dom","countryName":"Dominican Republic"},{"countryCode":"hnd","countryName":"Honduras"},{"countryCode":"mex","countryName":"Mexico"},{"countryCode":"zaf","countryName":"South Africa"},{"countryCode":"fsm","countryName":"Micronesia"},{"countryCode":"aus","countryName":"Australia"},{"countryCode":"jam","countryName":"Jamaica"},{"countryCode":"per","countryName":"Peru"},{"countryCode":"idn","countryName":"Indonesia"}] [{"stateCode":"al","stateName":"Alabama"},{"stateCode":"ak","stateName":"Alaska"},{"stateCode":"az","stateName":"Arizona"},{"stateCode":"ar","stateName":"Arkansas"},{"stateCode":"ca","stateName":"California"},{"stateCode":"co","stateName":"Colorado"},{"stateCode":"ct","stateName":"Connecticut"},{"stateCode":"de","stateName":"Delaware"},{"stateCode":"dc","stateName":"District of Columbia"},{"stateCode":"fl","stateName":"Florida"},{"stateCode":"ga","stateName":"Georgia"},{"stateCode":"hi","stateName":"Hawaii"},{"stateCode":"id","stateName":"Idaho"},{"stateCode":"il","stateName":"Illinois"},{"stateCode":"in","stateName":"Indiana"},{"stateCode":"ia","stateName":"Iowa"},{"stateCode":"ks","stateName":"Kansas"},{"stateCode":"ky","stateName":"Kentucky"},{"stateCode":"la","stateName":"Louisiana"},{"stateCode":"me","stateName":"Maine"},{"stateCode":"md","stateName":"Maryland"},{"stateCode":"ma","stateName":"Massachusetts"},{"stateCode":"mi","stateName":"Michigan"},{"stateCode":"mn","stateName":"Minnesota"},{"stateCode":"ms","stateName":"Mississippi"},{"stateCode":"mo","stateName":"Missouri"},{"stateCode":"mt","stateName":"Montana"},{"stateCode":"ne","stateName":"Nebraska"},{"stateCode":"nv","stateName":"Nevada"},{"stateCode":"nh","stateName":"New Hampshire"},{"stateCode":"nj","stateName":"New Jersey"},{"stateCode":"nm","stateName":"New Mexico"},{"stateCode":"ny","stateName":"New York"},{"stateCode":"nc","stateName":"North Carolina"},{"stateCode":"nd","stateName":"North Dakota"},{"stateCode":"oh","stateName":"Ohio"},{"stateCode":"ok","stateName":"Oklahoma"},{"stateCode":"or","stateName":"Oregon"},{"stateCode":"pa","stateName":"Pennsylvania"},{"stateCode":"ri","stateName":"Rhode Island"},{"stateCode":"sc","stateName":"South Carolina"},{"stateCode":"sd","stateName":"South Dakota"},{"stateCode":"tn","stateName":"Tennessee"},{"stateCode":"tx","stateName":"Texas"},{"stateCode":"ut","stateName":"Utah"},{"stateCode":"vt","stateName":"Vermont"},{"stateCode":"va","stateName":"Virginia"},{"stateCode":"wa","stateName":"Washington"},{"stateCode":"wv","stateName":"West Virginia"},{"stateCode":"wi","stateName":"Wisconsin"},{"stateCode":"wy","stateName":"Wyoming"},{"stateCode":"as","stateName":"American Samoa"},{"stateCode":"gu","stateName":"Guam"},{"stateCode":"mp","stateName":"Northern Mariana Islands"},{"stateCode":"pr","stateName":"Puerto Rico"},{"stateCode":"vi","stateName":"Virgin Islands"},{"stateCode":"aa","stateName":"Armed Forces Americas"},{"stateCode":"ae","stateName":"Armed Forces Europe"},{"stateCode":"ap","stateName":"Armed Forces Pacific"},{"stateCode":"fm","stateName":"Federated States of Micronesia"},{"stateCode":"mh","stateName":"Marshall Islands"},{"stateCode":"pw","stateName":"Palau"}]

Гүйцэтгэх удирдлага

result

results

Манай хамт олон

There are no results for this search, try another name or title

Clear Search